Overheid

Belangrijke bouwaspecten (semi) overheidsgebouwen

Binnen de renovatie en nieuwbouw van een overheidsgebouw staat een veilige omgeving voor zowel de bezoekers als het personeel centraal. In verband met veiligheidseisen is het creëren van een omgeving waar men niet zomaar in- en uit kan lopen erg belangrijk.
We begrijpen dat een gecontroleerde toegang dan wenselijk is.

 
 

P&L Deurconcepten biedt in dit soort segmenten  oplossingen die bijdragen aan het uitsluiten van onder andere geluid, brand en onbevoegden. Door het toepassen van deuren met goed beveiligd hang- en sluitwerk in combinatie met domotica kan dit eenvoudig gerealiseerd worden. Onze oplossingen kunnen zelfs in kogelwerende deuren, voor de risicovolle ruimten, worden toegepast.

Zo wordt er aan gebruikers van de openbare ruimte bewust en onbewust een veilig gevoel gegeven waarbij aan alle aspecten van privacy wordt gedacht.

Referentieprojecten semi-overheid

Bekijk onderstaand referentieproject om te zien op welke wijze onze oplossingen worden toegepast binnen een bouwproject:

  • Stadhuis Amsterdam